İlk Avrupa Gizlilik Mührü, Ixquick.com arama motoruna verildi

Diğer arama motorları da izimizden yürüyecek mi?

Brüksel/Kiel/Zeist, 14 Temmuz 2008.

AB Veri Koruma Gözetmeni Peter Hustinx, bugün ilk Avrupa Gizlilik Mührünü, Ixquick (www.ixquick.com) arama motoruna sundu. Şu anda Ixquick, AB tarafından resmen tanınan ilk arama motoru durumunda.
[Quote Peter Hustinx]

Avrupa'daki gizlilik ve veri koruma yetkilileriyle yakın işbirliği içinde geliştirilmiş olan Avrupa Gizlilik Mührü'nün, gerek AB mevzuatında gerekse ulusal gizlilik ve veri koruma yasalarında önemli bir enstrüman haline gelmesi bekleniyor.

AB Komisyonu üyesi, Bilgi Toplumu ve Medya sorumlusu Vivian Reding, şunları ekledi: [Quote vivian]

Nisan 2008'de, AB'nin Article 29 Working Party makalesinde, arama motorları için, veri tutma sürelerini 6 aya düşürerek ciddi ölçüde kısaltmalarını salık veren açık tavsiyeler yayınladı.

Ixquick'in CEO'su Robert Beens, "Ixquick, AB'nin tüm gereklerini yerine getirdi. Kişisel verileri 48 saat içinde siliyoruz ve şu anda AB onaylı ilk arama motoruyuz" dedi. "AB tarafından onaylanmamız, AB tavsiyelerinin gerçekçi olmadığı ve yerine getirilemeyeceği iddialarını çürüttüğünden, bu durum mutlaka AB ile büyük arama motorları arasındaki tartışmaları alevlendirecektir."

Avrupa Gizlilik Mührü, bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin ve hizmetlerinin, gizlilik ve veri güvenliği konusundaki zorlayıcı AB yasalarına ve düzenlemelerine uymasını garantiler. Bu ödül, Avrupa Komisyonu'nun desteklediği dokuz gizlilik kuruluşundan oluşan bir konsorsiyum olan EuroPriSe tarafından verilir.

Komisyonun Gizlilik konusundaki Almanya yetkili üyesi ve Europrise danışmanı Dr. Thilo Weichert, "Bağımsız otoriteler tarafından gözetim altında tutulan saydam prosedürler getiren bu sertifika, tüketiciler ve şirketler için resmi 'gizlilik garantisi'dir" diyor. "İki aşamalı bir prosedür uygulanır: ürünün veya hizmet, yetkili hukuk ve BT uzmanları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme raporu, sertifika kurumu işlevi gören EuroPriSe tarafından bir kez daha denetlenir."

Arama motorları ve diğer Web sayfaları tarafından, aramalar ve girilen sayfalar düzenli olarak kaydedilip kişisel ve davranış profilleri oluşturmak üzere birleştirildiği sürece, Internet'teki gizlilik, gitgide daha çok saldırı altına girmektedir. Bu gizlilik ihlallerinin potansiyel sonuçları, kötüye kullanılan kişisel bilgiler, kimlik hırsızlığı, taciz, hatta suç işlemek için kullanımdır.

Bu durum, 2006'da Ixquick arama motorunu, önderlik ederek, ilk kez, IP adresleri gibi gizlilik gerektiren ayrıntıları 48 saat içinde silmeye ve kimlik çerezlerinin kullanımından vazgeçmeye itti. Ixquick, kullanıcılarının hiçbir kişisel bilgisini, üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

Ixquick'in CEO'su Robert Beens, "Bu ödül, kullanıcılarımıza çok güçlü bir mesaj niteliğindedir" diyor. "Verdiğimiz sözlerin sonuna kadar arkasında durduğumuzun en büyük kanıtıdır. Ixquick ile arama yapanlar en iyi sonuçlara ulaşır ve tam bir gizliliğe kavuşur."

Ixquick Hakkında

Ixquick, Gizlilik İlkesi konusunda endüstrinin lideri olan uluslararası bir arama motorudur.
1998'de Web'de faaliyete geçen Ixquick, bir Hollanda şirketi olan Surfboard Holding BV şirketine aittir.
Sertifikasyon uzmanları, Hollanda'daki Borking Consultancy (Hukuk) ve Certified Secure (BT) kuruluşlarıdır.
Ixquick hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adrese bakın: www.ixquick.com.

https://www.european-privacy-seal.eu/ws/EPS-en/Fact-sheet adresinden, AB Gizlilik Mührü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Basın araştırmaları için lütfen şu adrese başvurun:
Alex van Eesteren, Business Development and Media.
+31-306971778